Elnökségi tagok névsora

Jakabné Gruidl Teréz elnök
Lacknerné Fördős Klára elnökhelyettes
Lőrinczné Karácsony Hajnal titkár
Lengyelné Mátyás Mariann pénztáros
Bartos Ildikó belső és külső kommunikáció felelőse
Fördős Alíz belső és külső kommunikáció felelőse
Nagyné Doviczin Mónika civil kapcsolatok felelőse
Lőrincz György